แรงงานต่างด้าว มุ่งมั่นทำงาน ส่งเงินกลับบ้านเพิ่มขึ้น

ในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอยู่มาก เนื่องจากโดยส่วนมากแล้วตำแหน่งงานต่าง ๆ ในประเทศไทยสำหรับคนต่างด้าวแล้ว ถือเป็นแหล่งรายได้ที่ดีกว่าการทำงานอยู่ในประเทศของตนเอง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ซึ่งมีทั้งแรงงานชายและหญิง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวหญิงที่ประเทศไทยเองก็มีอัตราการรับแรงงานต่างด้าวหญิงเข้ามาทำงานก่อสร้างมากกว่า 200,000 คน เมื่อปี 2017 ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าทุกประเทศในโลกเลยทีเดียว

ซึ่งลักษณะของแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยนั้นจะมีความขยันอดทน ทำงานในตำแหน่งงานและงานประเภทที่คนไทยมักจะไม่ค่อยอยากทำ และมีความพยายามพัฒนาตนเองในด้านภาษา ให้สามารถสื่อสารและขยับไปสู่ตำแหน่งงานที่สร้างรายได้ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับรายงานข่าวของประเทศมาเลเซีย ที่ระบุว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกนั้น สามารถส่งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัวในประเทศ และภูมิลำเนาของตนเองในปีที่ผ่านมามากถึง 256,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงตามรายงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรระหว่างประเทศ ของสหประชาชาติ (IFAD) โดยแรงงานจะทำงานอยู่ในภาคส่วนของงานการก่อสร้าง การทำงานดูแลบ้าน และการดูแลทางการแพทย์ เป็นส่วนใหญ่

อนาคตที่ดีขึ้นและค่าธรรมเนียมในการส่งเงินข้ามประเทศ

                จากรายงานของ IFAD ให้ข้อมูลว่าแรงงานต่างด้าวมีจำนวนครั้งในการส่งเงินกลับบ้าน เฉลี่ย 8 – 10 ครั้ง ต่อปี ซึ่งก็ทำให้ต้องพบเจอกับการจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามประเทศ ที่รวมแล้วก็เป็นอัตราที่มากพอสมควร โดยรายงานจากยูเอ็นให้ข้อมูลว่า ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามประเทศของแรงงานต่างด้าวแต่ละคน เฉลี่ยอยู่ที่ราว ๆ 7 % ของมูลค่าเงินทั้งหมดที่ส่งกลับบ้านเลยทีเดียว โดยทางยูเอ็นเองก็ได้มีการพยายามเร่งให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคโนโลยี เช่นด้านอินเทอร์เน็ต เข้ามาช่วยสนับสนุนและเพิ่มความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียม ให้คนต่างด้าวได้มีช่องทาง และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวในอนาคต

โดยในประเทศไทยเองในปี 2018 นี้ ทางด้านของการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ก็มีการอนุญาตให้ปรับเพิ่มระยะเวลา ในการให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาทำการตรวจวีซ่า เพื่อให้เข้ามาอยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ภายในสิ้นเดือนมิ.ย. 61 นี้ ทั้งนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน รวมถึงล่าสุดได้มีการแจ้งให้นายจ้างที่มีสถานที่ทำงานในกทม. และมีลูกจ้างต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนดวันนัดหมายเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมฯ (OSS) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Internet ได้แล้วอีกด้วย