ทางออกของธุรกิจนิตยสารกับพฤติกรรมการอ่านของนักอ่านยุคดิจิทัล เมื่อตัวหนังสือมาโลดแล่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ถึงแม้ว่าการได้เดินเลือกซื้อหนังสือเล่มจริง ๆ ที่ร้าน จะยังเป็นกิจกรรมที่บรรดาเหล่านักอ่านชื่นชอบทำหากมีเวลาว่าง แต่ด้วยความสะดวกสบายที่เทคโนโลยีมอบให้เราในทุกวันนี้ การที่นักอ่านสามารถเลือกเรื่องราวที่ชื่นชอบมากมายในโลกได้เพียงแค่สะบัดนิ้วมือบนจอไอแพด แท็บเล็ต หรือจอมือถือ และการอ่านบนเครื่องมือเหล่านี้ ก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านของนักอ่านยุคดิจิทัลไปอย่างมาก ทั้งเรื่องของราคาที่ถูกกว่า ไม่ต้องแบกหนังสือหนัก ๆ ไปทุกที่

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อ่านก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ หรือนิตยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจจะเรียกว่าได้ส่งผลรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์อย่างชัดเจน เห็นได้จากการที่นิตยสารหลายสำนักได้ปิดตัวลง หรือบางสำนักก็ปรับตัวเล็กน้อย โดยการลดขนาดหรือเนื้อหาลงเพื่อลดต้นทุน แต่ทั้งนี้เช่นเดียวกับธุรกิจในภาคอื่น ๆ ที่หากไม่ปรับตัวด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจในอนาคต ก็อาจจะต้องจบลงและล้มหายตายจากไปได้ในที่สุด

การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดคือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร และแท้จริงแล้วเทคโนโลยีคือมิตรที่ดีที่สุดในยุคนี้

หากการดำเนินธุรกิจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี ธุรกิจใดที่ปฏิเสธกระแสเทคโนโลยีนั้นก็ไม่สามารถไปต่อได้ในเมื่อเทคโนโลยีกำลังเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนซะแล้ว ธุรกิจนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีของดี คือเนื้อหาที่อยู่บนหน้ากระดาษ จึงควรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อหานั้นให้ขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการกับนักอ่านในยุคดิจิทัลให้ได้โดยเร็ว ประกอบกับการจัดการด้านการตลาดที่เข้มข้นขึ้น เพราะต้องแข่งขันกับเนื้อหาอื่น ๆ ที่วิ่งไปมาบนหน้าจอของนักอ่าน เช่น ข่าวด่วนต่าง ๆ หรือ สินค้าออนไลน์ที่มาแย่งเวลาในการอ่านไป เป็นต้น

การปรับประเภทของเนื้อหาในนิตยสารให้เข้ากับเทรนด์ของผู้อ่านยุคดิจิทัล ก็ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยน ผู้อ่านต้องการข้อมูลใหม่ ๆ เนื้อหาใหม่ ๆ ที่กระชับ ตรงประเด็นและสามารถแชร์ต่อได้ง่าย หากนิตยสารที่พัฒนาสู่นิตยสารออนไลน์แล้ว แต่ยังมีเนื้อหาที่ล้าหลังก็อาจถูกกลืนหายไปกับคลื่นของข้อมูลอื่นได้อยู่ดี สิ่งเหล่านี้ประกอบกันเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ธุรกิจนิตยสารจะต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการสร้างรายได้ผ่านการทำโฆษณาที่แทรกอยู่ในเนื้อหาก็เป็นอีกด้านที่ต้องเลือกวิธีการให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับธุรกิจ เพราะการแทรกหรือการแฝงโฆษณาในขณะที่ผู้อ่านกำลังอ่านในแพลตฟอร์มนิตยสารออนไลน์นั้นย่อมมีผลต่อการเลือกอ่านนิตยสารออนไลน์นั้น ๆ ต่อไปในอนาคตเช่นกัน