คนไทยเฮลั่นเตรียมยิ้มหวานกันทั้งแผ่นดิน ยาสูบเตรียมหนุน กัญชา & กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

เมื่อพูดถึงกัญชาหลายคนคงคิดถึงยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง แต่บางประเทศได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์โดยให้อยู่ในความควบคุมของรัฐ สำหรับสรรพคุณทางการแพทย์ของกัญชานั้นมีหลายอย่าง เช่น บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรน ปวดประจำเดือน บรรเทาอาการหอบหืดเพราะมีคุณสมบัติช่วยขยายหลอดลม ช่วยรักษาอาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็ง ใช้รักษาโรคผิวหนังได้ และยังสามารถรักษาโรคไขมันอุดตันหลอดเลือดจากการสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีชื่อ และคุณสมบัติคล้ายกันนั่นคือ กัญชง ซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างอัศจรรย์จนได้รับการยอมรับในวงการการแพทย์หลายประเทศว่าควรหนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกเพื่อนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคในแขนงต่าง ๆ เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาบำรุงโลหิต ยาช่วยผ่อนคลายแก้ปัญหานอนไม่หลับ ยาแก้ปวดหัวรักษาไมเกรน ยาแก้อาการวิงเวียนศีรษะ ยารักษาโรคท้องร่วง โรคบิด นอกจากนี้กัญชงยังเป็นยาแก้ปวดชั้นดีช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแผลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ยิ่งไปกว่านั้นเมล็ดกัญชงยังใช้เป็นยาสลายนิ่วได้อีกด้วย

สำหรับในต่างประเทศบางแห่งก็ได้มีการปรับแก้กฎหมายให้สามารถซื้อขายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายใหม่ อนุญาตให้ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการสามารถขายกัญชาเพื่อการพักผ่อนให้แก่ผู้ซื้อที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป โดยผู้ซื้อสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 1 ออนซ์/วัน ซึ่งผู้ซื้อจะต้องนำกัญชาไปบริโภคในพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามขับขี่ยานพาหนะขณะที่ได้รับอิทธิพลจากกัญชา นอกจากนี้ยังห้ามนำกัญชาออกนอกรัฐ ในส่วนของผู้ขายนั้นนอกจากจะต้องขอใบอนุญาต และเสียภาษีในอัตราที่สูงแล้ว ยังห้ามโฆษณา และห้ามขายในยามวิกาลอีกด้วย ซึ่งการปรับแก้กฎหมายในครั้งนี้ส่งผลให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้รายรับจากการเก็บภาษีกัญชาจำนวนมหาศาล และสามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนามลรัฐในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ส่วนในบ้านเรานั้นเริ่มเห็นประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจสองชนิดนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการแถลงจากผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยเรื่องเตรียมขยายธุรกิจเพื่อนำรายได้มาชดเชยส่วนที่เสียไปจากการแก้กฎหมายใหม่ของกรมสรรพสามิต โดยจะสนับสนุนให้ชาวไร่ผู้ปลูกยาสูบได้ปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งกัญชาและกัญชงจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะได้รับการรับรองจากทางภาครัฐให้เป็นพืชถูกกฎหมาย และอยู่ในการควบคุมของรัฐอย่างใกล้ชิดในระหว่างทำการปลูกเพื่อนำไปเป็นผลผลิตทางการรักษาในวงการการแพทย์ และอาหารเสริมของประเทศต่อไป

สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลก็คือ การปรับแก้ให้สิ่งผิดกฎหมายได้กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายนั้นอาจส่งผลเสียต่อเยาวชนและสังคมในอนาคต แต่ยังคงเชื่อว่าการประกาศครั้งนี้มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากดังนั้นในฐานะประชาชนของประเทศจึงต้องรอดูต่อไป