พัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวล้ำนำไทยสู่สากล

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กนศ.) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมให้ความเห็นชอบพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช มีพื้นที่รวมกว่า 3,666 ไร่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม และได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังเปิดเผยอีกว่า ตนเองได้เป็นประธานในการขยายเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนของอีอีซีเพิ่มขึ้นอีก 18 แห่ง รวมพื้นที่ได้ 8.034 หมื่นไร่ และพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับการลงทุนได้ถึง 2.416 หมื่นไร่ โดยพื้นที่ที่มีการขยายได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี ระยอง และจุดสำคัญที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ที่จะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน โดยจะประกาศเป็นพื้นที่รองรับนักลงทุนจากประเทศจีน รัฐมนตรีว่าการการทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

เริ่มตั้งแต่ต้นปี ดูท่าว่าความเผ็ดร้อนทางด้านการลงทุน การขยายเศรษฐกิจ จะร้อนแรงกว่าทุกปี อาจจะเป็นเพราะนานาประเทศต่างก็เตรียมความพร้อมของตัวเอง เพื่อให้สามารถแข็งขันกับประเทศอื่น และประเทศไทยเองก็เช่นกัน ในห้วงเวลาที่ผ่านมาไทยเองก็ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการเมือง นโยบายผู้อพยพ นโยบายทางด้านการแก้ปัญหาประมง แม้การแก้ไขปัญญาที่กล่าวมาอาจจะยังไม่บรรลุผล 100% แต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้ได้รับความมั่นใจจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการขยายเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียว แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าประชาชนคนไทยกว่าร้อยละ 70% ประกอบอาชีพการเกษตร ก็ด้วยเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นต้องมองให้แยกส่วน แต่ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ไม่ใช่จะพัฒนาด้านใดหนึ่งเพียงด้านเดียว มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ้าง สำหรับการพัฒนาเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ “ยุค 4.0” เช่น การใช้โดรนในการพ่นยา หรือ ให้ปุ๋ยพืชในสวน โดยที่คนทำหน้าที่เพียงเป็นผู้บังคับเท่านั้น ตรงนี้มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก หากการกระทำดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง เข้าถึงทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ความเป็นจริงแล้วต้องไม่ลืมว่า คนไทยบางส่วน (ในชนบท) ยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี อาจจะด้วยเพราะไม่มีคนสอน หรือจะด้วยเพราะหัวโบราณอันนี้ก็แล้วแต่ แต่ที่ชัดเจนคือเขาไม่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีเช่นว่าไปใช้กับอาชีพของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้จึงเข้าถึงเพียงบางกลุ่มบางภาคของประเทศเท่านั้น

ดังนั้น เมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรไปพร้อม ๆ กัน หน่วยงานไหน ฝ่ายไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องเข้ามาสร้างบทบาทในการหาแนวทางเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมไม่ให้ล้าหลังจนเกินไป หรืออย่างน้อยก็ให้ดำรงอยู่ได้ โดยไม่ถูกกดดันจากภายนอก

Category :  ข่าวเศรษฐกิจไทย

Tag : เศรษฐกิจอุตสาหกรรม,  การลงทุน, เกษตรกรรม

เครดิตภาพ : https://goo.gl/pkTQ84